Uličkami Zákampí

Ostrov Kampa a přilehlá Malá Strana mají své zvláštní kouzloutvářené blízkostí řeky a staletími lidského obývání. Vydejte se s námi objevovat příběhy z klikatých uliček a stinných zákoutí, pozůstatků středověké zástavby proložené novověkými domy a palácovými komplexy.

Procházku zahájíme před kostelem sv. Jana Křtitele Na Prádle, kdysi centra osady Újezd a  jedním z nejstarších kostelů na území dnešní Prahy.  Byl mnohokrát přestavován a tak se dochovala úzká románská okna vedle zbytků původní gotické výmalby, vysoké krovy a štíty vedle přístavku barokní kruchty. Navštívit interiér můžeme díky laskavosti místního faráře, od kterého se dozvíme o životě v Zákampí včetně povodňových útrap roku 2002 „z první ruky“ .

Společně se podíváme k  johanitské komendě neboli sídlu Suverénního řádu Maltézských rytířů.  Působí v předpolí Karlova mostu nepřetržitě již od 12. století a právě v jeho působení se potkávají velké dějiny s těmi místními.

Ostrov Kampa v druhé části vycházky láká rozlehlým parkem, blízkostí řeky, vyhlídkou na Karlův most... Kus historie snadno odhalíme v místních názvech: Sovovy nebo Odkolkovy mlýny, Velkopřevorský mlýn, Michnovská nebo Nosticova zahrada, další zajímavosti se dozvíte od průvodkyně.

Abychom vycházku trochu okořenili, posadíme na lavičku Václava Havla a povídat si budeme třeba i o tom,  kde snídal pronásledovaný dramatik Václav Havel s francouzským prezidentem, co říkal Jan Werich o svém příteli a téměř sousedovi Jiřím Trnkovi,  proč máme žluté tučňáky pochodující po Vltavě, kde spatříte tvář mladého sochaře Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa, nebo jak to bylo s vejci při stavbě Karlova mostu. A víte vy vůbec, že Bruncvík má být Rolandem?

Návštěva kostela je možná díky dobrovolnému vstupnému v doporučené výši 50 Kč.

Důležité informace

Sejdeme se

u sochy sv. Jana Nepomuckého u kostela sv. Jana Křtitele Na Prádle

Délka

přibližně 2 hodiny (1,5 km)

Ukončení vycházky

Sovovy mlýny

Průvodce

Lenka Kliková

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Termíny vycházek

Ceník vycházky

249,- Kč
  • Platba v hotovosti, na místě u průvodce, je možná do naplnění kapacity vycházky.