Malostranská vycházka

Malá Strana byla tradičním nedělním výletním místem obyvatel Starého Města. Přitahovalo je tam totéž co nás – trochu staromilská malebnost Rynku, dnešního Malostranského náměstí.

Tudy procházely okázalé královské korunovačních průvody, ale také tu šlechtici domlouvali komplot proti panovníkovi. Rynek rabovala cizí vojska a neušel ani rozsáhlým požárům. Přesto dokázali jeho obyvatelé vybudovat na starých základech nové a možná ještě krásnější domy. Proto pod klasicistními či renesančními fasádami najdeme gotická sklepení.

Z románské johanitské komendy nám toho mnoho nestojí, přesto se zachovalo gró celého komplexu, kostel Panny Marie pod řetězem s barokním Velkopřevorským palácem a přilehlou zahradou, na jejíž zeď můžete zcela legálně provozovat „vandalismus“.

Rozlehlé šlechtické zahrady a několik mlýnů tvořilo po dlouhá staletí podobu ostrova Kampa, který od konce 16.st. proslul svými hrnčířskými trhy. Dnes už jen několik domů slouží starousedlíkům, kteří nadále tvoří kolorit ostrova a svými velkými i malými příběhy příspívají k historii tohoto místa.

Důležité informace

Datum a čas

26.10. 2021 v 18:00

Sejdeme se

u zastávky tram Malostranské náměstí směr Smíchov

Délka

přibližně 2 hodiny (1,5 km)

Ukončení vycházky

u sochy Bruncvíka na Kampě

Průvodce

Lenka Kliková

Uplatnit voucher

Ceník vycházky

249,-plné vstupné
  • Platba u průvodce možná do naplnění vycházky, příplatek 50,-Kč.
Další informace

Vycházka se koná za každého počasí. Koupě vstupenek na místě od průvodce je možná do naplnění kapacity vycházky.