Malostranská vycházka

Malá Strana byla tradičním nedělním výletním místem obyvatel Starého Města. Přitahovalo je tam totéž co nás – trochu staromilská malebnost Rynku, dnešního Malostranského náměstí. Podvečer má zde i dnes nezapomenutelnou atmosféru.

Zakladatel dnešní Malé Strany, Přemysl Otakar II., nemohl ani jen tušit, co všechno se bude na jím vymezeném tržišti dít. Procházely tudy okázalé královské korunovačních průvody, ale také se zde šlechta domlouvala na odporu vůči panovníkovi. Rynek neušel rabování cizích vojsk ani rozsáhlým požárům. Jeho obyvatelé však pokaždé dokázali na starých základech vybudovat nové a možná ještě krásnější domy. Ty ukrývají za klasicistními či renesančními fasádami nejen gotická sklepení, ale také příběhy svých obyvatel.  Najdeme mezi nimi postavu podobnou Donu Quichotovi,  rozhazovačného šlechtice, příslovečného „Poturčence horšího Turka“,  i Napoleonem oslněnou operní děvu. A o tom všem je tato vycházka.

Důležité informace

Datum a čas

20.9. 2020 v 16:00

Sejdeme se

v podloubí domu Malostranské náměstí 272/1

Délka

přibližně 2 hodiny (1,5 km)

Ukončení vycházky

dolní část Malostránského náměstí

Průvodce

Eva Brízová

Uplatnit voucher

Ceník vycházky

249,-plné vstupné
  • Platba v hotovosti, na místě u průvodce, je možná do naplnění kapacity vycházky. Příplatek za platbu v hotovosti je 50,-Kč.
Další informace

Vycházka se koná za každého počasí. Koupě vstupenek na místě od průvodce je možná do naplnění kapacity vycházky.