Podmínky použití

Nákup vstupenek od průvodce:

Vstupenku je možné koupit přímo od průvodce bezprostředně před zahájením komentované vycházky. Pokud dojde k naplnění maximálního počtu účastníků vycházky, má průvodce právo prodej vstupenek ukončit.

Nákup vstupenek prostřednictvím voucheru:

Zrušení akce ze strany Vlastivědné vycházky

Pokud Vlastivědné vycházky zruší vycházku, obdrží klienti tuto  informaci na e-mailové,  resp. telefonické spojení, které zanechali při koupi vstupenky. Úhrada za elektronicky zakoupené vstupenky se vrací na číslo účtu, ze kterého byla uskutečněna. Peníze za vstupenky zakoupené v kamenném obchodě jsou vraceny tamtéž.

Omezení v průběhu komentované vycházky

V průběhu komentované vycházky je zakázáno pořizovat obrazový nebo zvukový záznam
průvodce bez jeho souhladu.