Nábřeží zvané Masarykovo

Vycházka z cyklu vltavských mostů a nábřeží, tentokrát od mostu Jiráskova k mostu Legií. Na poměrně krátké trase máme doslova přeplněno pozoruhodnými objekty, památnými místy a jedinečnými příběhy. Co uvidíme?

Symbolicky začínáme u Aloise Jiráska, kterého si představíme poněkud „neučebnicově“. Přes náměstí nesoucí jeho jméno na sebe němě hledí Tančící dům architekta Vlada Miluniče  a o čtyři staletí starší Šítkovská vodárenská věž. Je poslední vzpomínkou na mlýny stávající na místě dnešní výstavní síně Mánes.  Projdeme Slovanský ostrov čili Žofín, který v minulosti rozhodně nebýval místem luxusních večírků a nedělních vycházek. Dozvíme se, co má společné Myslíkova ulice a naše národní hymna, nemineme kostel svatého Vojtěcha, budovu Hlaholu či Blechův dům.  A samozřejmě nezapomeneme na mosty. Kdy je stavěli? Kdo? A jakou technologií?

Důležité informace

Sejdeme se

u pomníku Aloise Jiráska, Jiráskovo náměstí, Praha - Nové Město

Délka

2 km (1,5h)

Ukončení vycházky

Most Legií

Průvodce

Šárka Semanová

Další informace

Vycházka se koná za každého počasí.

Termíny vycházek

Ceník vycházky

200,- Kč
  • Platba v hotovosti, na místě u průvodce, je možná do naplnění kapacity vycházky.

Galerie