Večerní Jeruzalém

Večerní vycházka vede po stopách Nebeského Jeruzaléma v Praze.

Plány Karla IV.  na povznesení Prahy nezahrnovaly pouze hradby, tržiště nebo univerzitu, ale v nejvyšší úrovni zbožný císař do plánu města zakomponoval křesťanskou symboliku. Šestice kostelů je rozmístěna tak, že jejich spojením vzdušnou čarou vzniká pomyslný kříž.  Pojďme se po tomto magickém znaku projít s architektem, milovníkem gotiky, a povšimnout si při tom kouzla často opomíjené čtvrti Karlova.

Komentovaná vycházka nás zavede i do interiéru dvou z těchto Karlem IV.  založených kostelů. Navštívíme kostel sv. Karla Velikého a Panny Marie, kde nově nahledneme k varhanům a povíme si něco o jejich fungování, dále do Betlémské jeskyně, klenotu barokní architektury.

V kostele sv. Karla Velikého se platí dobrovolné vstupné – ideálně 30-50 Kč.

Důležité informace

Datum a čas

30.10. 2021 v 16:00

Sejdeme se

na rohu ulic Kateřinská a ke Karlovu

Délka

přibližně 2 hodiny (1,5 km)

Ukončení vycházky

u kláštera Na Slovanech

Průvodce

Miroslav Křižan

Uplatnit voucher

Ceník vycházky

249,-plné vstupné
  • Platba u průvodce možná do naplnění vycházky, příplatek 50,-Kč.
Další informace

Vycházka se koná za každého počasí. Koupě vstupenek na místě od průvodce je možná do naplnění kapacity vycházky.