Nebeský Jeruzalém

Vycházka vede po stopách Nebeského Jeruzaléma v Praze.

Plány Karla IV.  na povznesení Prahy nezahrnovaly pouze hradby, tržiště nebo univerzitu, ale v nejvyšší úrovni zbožný císař do plánu města zakomponoval křesťanskou symboliku. Šestice kostelů je rozmístěna tak, že jejich spojením vzdušnou čarou vzniká pomyslný kříž.  Pojďme se po tomto magickém znaku projít s architektem, milovníkem gotiky. Povšimneme si také kouzla často opomíjené čtvrti Karlova, prohlédneme si interiér kostela svatého Karla Velikého a Panny Marie a vejdeme do jinak nepřístupného prostoru betlémské kapličky.

Důležité informace

Datum a čas

21. 7. 2019 ve 14 hodin

Sejdeme se

na rohu ulic Kateřinská a ke Karlovu

Délka

přibližně 2 hodiny (1,5 km)

Ukončení vycházky

u kláštera Na Slovanech

Průvodce

arch. Miroslav Křižan

Uplatnit voucher

Ceník vycházky

200,-plné vstupné
  • Zvýhodněné vstupné (senioři a studující): 100Kč/osoba
  • Zdarma: děti do 15 let
Další informace

Vycházka se koná za každého počasí. Koupě vstupenek na místě od průvodce je možná do naplnění kapacity vycházky.