Adventní procházka po novém Jeruzalému

Užijte si podmanivý pohled na večerní Prahu na adventní vycházce architekta Křižana. Potěšíte všechny svoje smysly včetně chuti, neboť bude zcela výjimečně nabízen také domácí punč!

Plány Karla IV.  na povznesení Prahy nezahrnovaly pouze hradby, tržiště nebo univerzitu, ale v nejvyšší úrovni zbožný císař do plánu města zakomponoval křesťanskou symboliku. Šestice kostelů je rozmístěna tak, že jejich spojením vzdušnou čarou vzniká pomyslný kříž.  Pojďme se po tomto magickém znaku projít s architektem, milovníkem gotiky. Povšimneme si také kouzla často opomíjené čtvrti Karlova, prohlédneme si interiér kostela svatého Karla Velikého a Panny Marie a vejdeme do jinak nepřístupného prostoru betlémské kapličky.

V kostele Karla Velikého se platí dobrovolné vstupné – ideálně 50 Kč.

Důležité informace

Datum a čas

14.12. 2019 v 15:30 hodin

Sejdeme se

na rohu ulic Kateřinská a ke Karlovu

Délka

přibližně 2 hodiny (1,5 km)

Ukončení vycházky

u kláštera Na Slovanech

Průvodce

arch. Miroslav Křižan

Uplatnit voucher

Ceník vycházky

249,-plné vstupné
  • Zvýhodněné vstupné (senioři a studující): 100Kč/osoba
  • Zdarma: děti do 15 let
  • V kostele Karla Velikého se platí dobrovolné vstupné - ideálně 50 Kč.
Další informace

Vycházka se koná za každého počasí. Koupě vstupenek na místě od průvodce je možná do naplnění kapacity vycházky.